Koučink

Koučování je vedený rozhovor, který vytváří prostor k vlastnímu vyjádření.

50 min.  I  500 Kč

Během tohoto 50minutového sezení vás provedu procesem tvorby cílů, které vám pomohou dostat se z místa, kde jste nyní, na místo, kde chcete být. Najdeme koučovací plán, který je pro vás nejlepší. Z tohoto sezení odejdete s konkrétními kroky, které budou následovat.

Koučování probíhá online

Tel. 774 044 668

Email noemi@foller.cz